Kontorets åbningstider:

 

1.-31. januar

 

1. februar -30. juni

 

1. juli - 31. december

Revisionsfirmaet

JOHN SCHANTZ A/S

Registrerede revisorer

Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg

Tlf. 86 92 75 66, fax 86 92 84 22

 

Mandag - torsdag    8.00-16.00

Fredag 8.00-12.00

 

Mandag - torsdag    8.00-16.00

Fredag 8.00-15.30

Mandag - torsdag    8.00-16.00

Fredag 8.00-12.00

Møder aftales uden problemer udenfor kontorets åbningstider !

Revisionsfirmaet John Schantz A/S er et moderne revisionskontor, placeret i Solbjerg, 10 km. udenfor Århus.

 

Der er i dag 4 registrerede revisorer i firmaet, der betjener over 600 kunder, fordelt over hele landet, men med flertallet i det midt- og østjyske område.

 

Udover de 4 offentligt godkendte revisorer beskæftiger firmaet yderligere 9 personer, der enten er under uddannelse til godkendte revisorer eller er beskæftiget som revisorassistenter eller bogholdere.

 

Firmaets kunder, der hovedsageligt er små og mellemstore virksomheder, omfatter de fleste fagområder, så medarbejderne har et bredt erfaringsgrundlag.

 

Revisionsfirmaet assisterer kunderne helt tilpasset kundernes behov, lige fra den daglige administration til rene revisionsopgaver.

 

Medarbejderne i revisionsfirmaet deltager i løbende efteruddannelse, så de er altid ajourført med de

nyeste regler indenfor skat, regnskab og revision.

 

En af firmaets vigtigste opgaver er altid at stå til rådighed for virksomhedernes ejere eller ledere med rådgivning om økonomiske forhold eller driftsmæssige og organisatoriske forhold i virksomhederne.

 

Med de muligheder der findes i dag med elektronisk kommunikation er den fysiske afstand mellem kunderne og revisorerne af mindre betydning. Det er derfor helt problemfrit at betjener kunder, der befinder sig i andre dele af landet. Nogle gange om året vil medarbejderne dog gerne se kunderne, og firmaet har derfor den politik, at kørsel ud til kunderne foregår for revisionsfirmaets regning, så det økonomisk er uden betydning hvor kunderne har hjemme.

 

Revisorbranchen er under forandring i disse år, hvor forskellen mellem registrerede og statsautoriserede revisorer bliver indsnævret. Uddannelsen til registreret revisor er i dag næsten lige så omfattende som uddannelsen til statsautoriseret revisor. Revisorforeningernes sammensmeltning er forberedt og indenfor en overskuelig fremtid vil der kun være èn uddannelse.

 

Samtidig bliver der færre regnskaber, hvor revision er lovbefalet, så det kun bliver de store selskabers regnskaber, der skal revideres. Indtil videre er der dog også revisionskrav i de selskaber, der ejer andre selskaber (holdingselskaber), uanset størrelse. Desuden er der en mænge foreninger m.v., hvor revision er påkrævet i foreningernes vedtægter.

 

Det bliver derfor mere almindeligt, at årsrapporter for personlige virksomheder og mindre selskaber ikke er forsynet med en påtegning om revision eller erklæring om review eller gennemgang, men alene en erklæring om assistance med opstilling af årsregnskabet, hvor revisor ikke giver nogen konklusion om regnskabet.

 

Udviklingen er en naturlig følge af de ændrede revisionskrav og af den kvalitetskontrol alle godkendte revisionsfirmaer er underlagt.

 

Dette åbner op for, at en del øvrige regnskabsbureauer igen begynder at opstille regnskaber. Er regnskabet udarbejdet i et revisionsfirma, er der imidlertid en større sikkerhed for kvaliteten i de udførte opgaver, da alle godkendte revisorer skal være omfattet af en ansvarsforsikring, der sikrer kunderne mod tab i forbindelse med dårlig rådgivning.

 

Det sikres dermed også, at regnskaberne er opstillet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Der er derfor stadig mange gode grunde til at vælge de godkendte revisorer til at udføre opgaverne.

 

 I mindre virksomheder, hvor det ofte er indehaveren eller ægtefællen, der skal forestå administrationen, bliver det ofte opfattet som en plage.

 

Derfor har revisionsfirmaet oprettet en afdeling med erhvervsservice, der kan tage sig af de besværlige dele af administrationen. Afdelingen, med bogholdere der kører ud i virksomhederne, kan tage sig af hele eller dele af administrationen, tilpasset behovet i den enkelte virksomhed.

 

Ordningen er et attraktivt alternativ til en deltidsansat kontorhjælp eller til de allestedsnærværende bogføringsbureauer.

 

Afdelingens bogholdere arbejder på timebasis til en favorabel pris.

 

Fordelen for virksomhederne er, at de undgår de forpligtelser, der følger med at have ansat personale, og revisionsfirmaet påtager sig ansvaret for, at der bliver indberettet til tiden, uanset om det drejer sig om moms eller løn og skat m.v.

 

Fordelen for revisionsfirmaet er, at der sikres et højt niveau af det materiale, revisionsfirmaet får ind til opgørelse af regnskaber m.v.

 

På den måde bliver der brugt mindre tid i revisionsfirmaet på regnskabsopgørelserne, og prisen bliver derfor også mindre for kunderne, så alle vinder ved ordningen.

 

 

Opdateret d. 15.11.2011